مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد The Reckoning برای بازی Mount and Blade

ورژن 1.9

دانلود مد The Reckoning برای بازی Mount and Bladeمعرفی مد

سال 2029، 15 سال پس از انتشار ویروس، بیشتر حیوانات در حال حاضر مرده اند و یک جنگ داخلی آغاز شده است. مخازن، هلیکوپترها، موتور سیکلتها، جیپ‌ها ، موشک اندازها، اسلحه‌های ناپالم، گاز سمی، مسلسل‌های خودکار کامل، وسایل نقلیه زرهی، کامیون‌ها، اسلحه‌های تیرانداز از خفا با دامنه‌های کار، اردوگاه‌های اجباری، ساخت پاسگاه‌ها و یک قلعه و موارد دیگر  که همه این ویژگی‌ها در این مد گنجانده شده و تمام آنها از جانب شما قابل انجام است.


تصاویر مد