مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد The Man in the High Castle برای بازی Hearts of Iron IV

ورژن 0.0.9

دانلود مد The Man in the High Castle برای بازی Hearts of Iron IVمعرفی مد

سال 1962 است و در جنگ جهانی دوم محورهای قدرت به پیروزی رسیدند و هم اتحاد جماهیر شوروی و هم متفقین را شکست دادند. پس از بمباران اتمی‌واشنگتن دی سی، پیمان صلح منعقد شده است و جهان را به چهار منطقه مختلف، ژاپن- کره ، محور- کره ، ایتالیا- کره و منطقه خنثی تقسیم می‌کند که به عنوان یک منطقه بافر برای جلوگیری از مرزها تقسیم می‌شود. درگیری اکنون، این نظم جهانی جدید با مشکلات آینده جدید روبرو است. ممکن است جنگ دیگری رخ دهد یا صلح برقرار خواهد شد؟ تصمیم شماست، خواه دمکراسی‌های قدیمی‌دوباره قیام کنند و جهان را نجات دهند، یا اینکه آیا جهان دائماً با سرکوب و وحشیگری روبرو خواهد شد.


تصاویر مد