مد بازی Mount & Blade II: Bannerlordمعرفی و دانلود مد

دانلود مد The Long Night برای بازی Mount And Blade II BannerLord

ورژن 2

دانلود مد The Long Night برای بازی Mount And Blade II BannerLord

معرفی مد

The Long Night مدی بر اساس دنیای Game Of Thrones برای Mount And Blade II BannerLord است که با تغییر دادن و ویرایش بخش‌های خود بازی بسیاری ویزگی‌ها از جمله The White Walkers و دیگر موجودات خیالی مانند غول‌ها را به بازی اضافه می‌کند. سربازان جدید ایجاد شده شامل فکشن‌های شمال، پادشاهی جنوبی (لنیسترها و غیره)Dothraki ،  Unsullied ،Vale  Dorne  The Night و The Nights Watch است. 
شخصیت‌هایی از سریال اضافه می‌شود، با خانواده‌های صحیح و قبیله‌های موجود در فکشن آنها درست مانند سریال. داستان بازی بین اعدام ند استارک و آغاز جنگ شمال با لنیستر‌ها است.


تصاویر مد