مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد The Lion and The Star برای بازی Mount & Blade: Warband

ورژن Alpha 1

دانلود مد The Lion and The Star برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد

مد The Lion and The Star، یک مد برای Mount & Blade: Warband است که در دنیای آشفته نزدیک به شرق دنبال می‌شود. 612 سال پیش از میلاد است و سه قدرت قدیمی‌از دعوا‌های خود برای کنترل مسیرهای کاروانی مدیترانه شرقی خسته شده اند. درست زمانی که جناح‌های جوان و عصیانگر جدید در خلال جنگ برای مستقل شدن خود می‌جنگند، شورش‌ها و غارتگران عرب و لیبیایی.


تصاویر مد