مد بازی Age Of Empires IIIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد The King’s Return برای بازی Age Of Empires III

معرفی مد

تقریبا 10 سال بود که بازیکنان منتظر نسخه 4 سری AOE بودند. ولی خبری نبود. همین موضوع بهانه ای شد تا گروهی حرفه ای از مد سازان دست به ساخت مدی به نام The King’s Return بزنند. مد مربوط به دوره زمانی قرن‌های 16،17 و 18 است. علاوه بر بهبود‌های کلی و امکانات بیشتر، این مد علاوه بر ایران صفوی، 4 کشور را به بازی اضافه می‌کند: Mongols (Timurids), Persians (Safavids), Oyo Kingdom (African), Kongo Kingdom (African) and Knights Hospitaller (Maltese)
صفحه معرفی کشور ایران را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید.


تصاویر مد