مد بازی Men Of War Assault Squad 2معرفی و دانلود مد

دانلود مد Super Realism Effect برای بازی Men of War: Assault Squad 2

آپدیت 11 2021Feb

دانلود مد Super Realism Effect برای بازی Men of War: Assault Squad 2

معرفی مد

این مد جهت اجرا نیازمند یکی از سه مد زیر است:

Robz realism
Valour
Great War realism

این مد به تنهایی اجرا نخواهد شد!!!

این یک مد مربوط به اصلاح انفجار‌ها و در کل افکت‌ها است، بر اساس مد واقع گرایانه Robz ساخته شده و تمام جلوه‌های موجود در مد را بازسازی کرده است. افزودن اثرات برف، گرد و غبار، جاده و بیشتر افکت‌های انفجار بازسازی شده اند، بخشی از این تغییرات از بازی Call To Arms میاید. همانطور که ذکر شد این مد بر اساس مد Robz ایجاد شده و تمام حالت‌های استفاده شده در مد هم از همین مد است لذا هر مدی که از همان سیستم استفاده کند توسط مد پشتیبانی می‌شود، مانند Valor  Great War realism، ویتنام، Old boy’s و….


تصاویر مد