مد بازی Star Wars: Empire at Warمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Shadows of the Empire برای بازی Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption

ورژن 1.0B

دانلود مد Shadows of the Empire برای بازی Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption

معرفی مد

Shadow of the Empire یک مد برای Star Wars Empire at War Force of Corruption است. این مد یک کمپین کوچک جدید، حداقل دو فتح کامل کهکشانی و یک درگیری کامل با بسیاری از ویژگی‌های جدید را اضافه می‌کند.


تصاویر مد