مد بازی Total War: Rome IIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Sebidee’s Roster Expansions برای بازی Total War: Rome II

تمام کالکشن در یک پارت

دانلود مد Sebidee's Roster Expansions برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد

Sebidee’s Roster Expansions مجموعه مد‌ها برای بازی جذاب Total War: Rome II که چندین یونیت جدید به فکشن‌های بازی اضافه و حتی برخی از آنها را بازسازی می‌کند! این مد جزو محبوبترین مدهاست و ما در یک فایل تمامی‌این کالکشن را جمع کرده ایم که شامل:

Sebidee’s Balkan Roster Expansion
Sebidee’s Black Sea Roster Expansion
Sebidee’s Carthage and Iberians Roster Expansion
Sebidee’s Epirus Roster Expansion
Sebidee’s Gallic Roster Expansion
Sebidee’s Greek Cities Roster Expansion
Sebidee’s Iceni Roster Expansion
Sebidee’s Nomad Roster Expansion
Sebidee’s Parthian Roster Expansion
Sebidee’s Pontic Roster Expansion
Sebidee’s Roman Roster Expansion
Sebidee’s Successor Kingdoms Roster Expansion
Sebidee’s Suebi Roster Expansion


تصاویر مد