مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Rise of Italia برای بازی Hearts of Iron IV

آپدیت 15Nov, 2019

دانلود مد Rise of Italia برای بازی Hearts of Iron IVمعرفی مد

Rise of Italia یک مد جذاب برای قلب‌های آهنین است که در تاریخی متفاوت و جالب دنبال می‌شود. مشروطیت ایالت متحده تایید نشده و ناپلئون به دست ائتلاف چهارم کشته شده و از طرفی جمهوری خواهان رو به شکست هستند و  این در حالیست که محافظه کاران در حال پیشروی در کل قاره اروپا هستند.

بدون کنگره وین، دوران درگیری و رقابت کله اروپا را فرا می‌گیرد، اما با تمام این مشکلات ایتالیایی‌ها همچنان قادر به توسعه و گسترش خود هستند و تا حدی تثبیت شده اند. اما اتحاد احتمالی آنها تحت تاج و تخت Savoyard باعث شروع جنگ بزرگ اروپا در سال 1898 شد و یک جنگ 12 ساله را آغاز کرد، جنگی که در نهایت به یک بن بست رسید، به دلیل فشار بالای جنگ، هر دو طرف از درون فروپاشیدند.

اما ایتالیا باری دیگر قوی، متحد و سربلند شد. با ناسیونالیسم ایتالیایی آنها به اوج قدرت خود رسیدند، با این حال چه کسی می‌داند که سرنوشت برای آنها چه در نظر دارد…


تصاویر مد