مد بازی Battle for Middle-earth Iمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Return of Shadow برای بازی Battle for Middle-earth I

آخرین ورژن منتشر شده

دانلود مد Return of Shadow برای بازی Battle for Middle-earth I

معرفی مد

به عنوان یکی از 10 جناح سرزمین میانه به بازی بپردازید، در نبردهای عظیم با قهرمانان جدید و آشنا بجنگید. الف‌ها، دورف‌ها و مردان باید با هم در برابر نیروهای تاریکی بجنگند و آنها را به تاریکی بازگردانند. آیا با الف‌های لورین یا ریوندل، مردان شجاع روهان و گوندور، کوتوله‌های توانا اربور می‌جنگید یا آیا می‌توانید مردم آزاد را با قدرت مورورد خرد کنید یا آن را برای خود با Isengard یا Dunland بگیرید؟ سرنوشت سرزمین میانه در دستان شماست!


تصاویر مد