مد بازی Star Wars: Empire at Warمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Republic at War برای بازی Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption

ورژن 1.2 دارای نصب خودکار

دانلود مد Republic at War برای بازی Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption

معرفی مد

بازی Republic at War یک مد جامع است که تغییرات کاملی را برای Star Wars Empire At War ارائه می‌کند. مد دو فکشن امپراتوری و اتحاد شورشیان را با جمهوری کهکشانی و کنفدراسیون اضافه و تغییر می‌دهد. Republic at War براساس فیلم‌های سینمایی مجموعه ساخته شده است، اما همچنین حاوی محتوایی از مجموعه انیمشنی Clone Wars است. بازیکنان می‌توانند مبارزات مختلف دوران Clone War مانند Outer Rim Sieges را دوباره اجرا کنند. بازیکنان این حق را دارند که به عنوان CIS یا جمهوری بجنگند و برای کنترل کهکشان مبارزه کنند. بازیکنان در این مد کنترل بی سابقه ای بر نحوه و مکان جنگ خواهند داشت.


تصاویر مد