مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hourمعرفی و دانلود مد

دانلود مد NProject برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

معرفی مد

این مد Zero Hour را به طرز قابل توجه ای بهبود بخشیده است و تقریبا تمام باگ‌های بازی را از بین برده و بازی را به شدت بالانس کرده است! همچنین یکسری یونیت‌های جدید برای تمام جناح‌ها و زیر گروه‌های غیرنظامی‌اضافه کرده است.


تصاویر مد