مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Napoleon : Conquest Europe برای بازی Mount and Blade

ورژن 0.8.7

دانلود مد Napoleon : Conquest Europe برای بازی Mount and Blade

معرفی مد

در سال 1805، قدرت ناپلئون در حال افزایش است، انگلیس، اتریش و پروس اتحاد ضد فرانسوی ایجاد می‌کنند، سرانجام روسیه به این اتحاد پیوست. اکنون که به طور رسمی‌دو بلوک نظامی‌در اروپا تشکیل شده است ، جنگ بین المللی اجتناب ناپذیر است، شما به عنوان یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل از کالج، آیا به اتحاد ضد فرانسوی کمک خواهید کرد تا تعادل قدرت در اروپا را حفظ کند یا به عنوان یک متحد برای امپراتوری فرانسه می‌جنگید، یا به هیچ جبهه ای ملحق نمی‌شوید و تمام کشورهای اروپایی را شکست داده و سلسله خود را می‌سازید؟ یا تبدیل به یک بانکدار می‌شوید که پول بیشتری برای کنترل کشورهای اروپایی مانند روتشیلد بدست آورید؟ همه اینها به انتخاب شما بستگی دارد!


تصاویر مد