Empire Total Warمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Minor Factions Revenge برای بازی Empire Total War

ورژن 8.4

دانلود مد Minor Factions Revenge برای بازی Empire Total Warمعرفی مد

Revenge Minor Factions Revenge یک مد جذاب برای Empire Total War است که به غیر از کشور‌های بزرگ بازی مثله اتریش، انگلیس، اسپانیا و غیره کشور‌های کوچک و بزرگ دیگر در بازی را فعال می‌کند و آنها را برای شما قابل بازی می‌کند، شما می‌توانید در نقش امپراتوری ایتالیا، مکزیک و حتی سرخ پوست‌ها باشید و امپراتوری خود را قدرتمند تر کنید!

تصاویر مد