Empire Total War

  • mfr

    دانلود مد Minor Factions Revenge برای بازی Empire Total War

    معرفی مد Revenge Minor Factions Revenge یک مد جذاب برای Empire Total War است که به غیر از کشور های بزرگ بازی مثله اتریش، انگلیس، اسپانیا و غیره کشور های کوچک و بزرگ دیگر در بازی را فعال می کند و آنها را برای شما قابل بازی می کند، شما می توانید در نقش امپراتوری ایتالیا، مکزیک و حتی سرخ پوست ها باشید و امپراتوری خود را قدرتمند تر کنید! تصاویر مد بخش دانلود دانلود مد دانلود مد Minor Factions Revenge دانلود بازی مد دانلود بازی Empire Total War  پرسش و پاسخ به مشکلی در نصب برخوردید؟ در کانال تلگرام…