مد بازی O.A.Dمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Millennium A.D برای بازی O.A.D

ورژن Alpha 23

دانلود مد Millennium A.D برای بازی O.A.Dمعرفی مد

Millennium A.D یک مد بسیار جذاب برای بازی صفر میلادی است که در قورن وسطی دنبال می‌شود و تمرکز کلی آن بر روی دوره وایکینگ‌ها می‌باشد. در این مد مدل‌ها و فکشن‌های بسیاری مثل Byzantines و Carolingians  ،Anglo-Saxons ،Norse faction به بازی اضافه شده اند.

 

Millennium AD 0.23 Xýlo Changelog

 • Fix an issue with the Byzantine gate.
 • Add a stable for the Byzantines.
 • Fixed huscarl death missing coif
 • Fixed norse swordsmen death variant
 • Added new berserker textures
 • Add the preliminary Umayyad faction (Still full of placeholders)
 • Fix Sheep Spam
 • Allow pig to be trained in the Norse Farmstead
 • Fix broken boat
 • Fix missing smoke from Byzantine armory
 • Fix broken carolingian foundation
 • Add some history strings for the civilizations

تصاویر مد