مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Kaiserredux برای بازی Hearts Of Iron IV

آپدیت 18 Feb سال 2021

دانلود مد Kaiserredux برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

Kaiserredux یک بسته الحاقی برای مد محبوب Kaiserreich است. هدف Kaiserredux این است که تمام ساب مد‌ها و هر چیزی که برای دنیای کایزررایش منتشر شده و را در قالب یک مد که دنیای کایزررایش را توسعه می‌دهد منتشر کند. این مد کلی سناریو‌های جدید به بازی اضافه می‌کند و لازم به ذکر است که این مد به محتوای کایزررایش را نه حذف و نه تغییری داده و کاملا همان مکانیزمی‌که باعث محبوبیت کایزررایش شده را حفظ کرده است. به طور خلاصه اینکه این مد یک مد با تغییرات اساسی نیست و تنها یک بسته الحاقی برای Kaiserreich محسوب می‌شود.

این مد تمام ساب مد‌های منتشر شده Kaiserreich را گردهم آورده که شامل مدهای زیر می‌شود:

Ride the Tiger
American Totalists
Bones of the Double Eagle (unreleased)
Triumph of Totalism (only here)
Alaskan Expansion (only here)
Disunited Kingdom
Rose of Texas
Rise of Korea
Dankest Hour (Hungary only)
Home of the Brave
Russian Rework

محتوای جدید دیگر:

  New Content:
  – Alaska (Barons, Democracy, Canadian Puppet, Japanese Puppet, Nativist, Syndicalist and Bolshevik Exiles)
  – AOG (Folkenhausen and Board of Directors)
  – Austria (Fatherland Front)
  – Banat (Roth, Exiled Monarchy, Syndicalists, Hungarian Communists, Military Regime and Iron Guard)
  – Commune of France (Sorelian, Jacobin, Black Guard and Popular Front)
  – CSA (Al Capone and Technocracy)
  – Georgia (Jugashvili, Beria and Transcaucasia)
  – Greece (Byzantium)
  – Illyria (Austrian Loyalty, Independent Democracy, Tito and Pavelic)
  – Korea (Japanese Loyalty, Joseon Monarchy, Military Regime, Democracy, Syn