مد بازی Medieval II: Total Warمعرفی و دانلود مد

دانلود مد India Total War برای بازی Medieval II: Total War: Kingdoms

ورژن 0.4

دانلود مد India Total War برای بازی Medieval II: Total War: Kingdoms

معرفی مد

سال 1519، هندوستان به چندین امپراطوری حاکم بر هندو و مسلمانان شکسته می‌شود. بابور تیموری حمله خود را از افغانستان آغاز می‌کند. پرتغالی‌ها، اولین بازرگانان اروپایی که مستعمرات تجاری را در هند تأسیس کردند، جنگ‌های خود را علیه مسلمانان آغاز کرده اند. باروت نسبتاً جدید است و تأثیر شدیدی بر ارتش دهقانان و فیلهای سنتی هند قرون وسطایی دارد.


تصاویر مد