مد بازی Europa Universalis IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Dynamic Cultured Music برای بازی Europa Universalis IV

کالکشن کامل ( 1 تا 6 )

دانلود مد Dynamic Cultured Music برای بازی Europa Universalis IVمعرفی مد

آموزش کامل این بازی در دانش نامه استراتژیک کلاب

این مد بیش از 700 آهنگ جدید به بازی اضافه می‌کند.

آهنگ بر اساس ویژگی‌های زیر تغییر خواهد کرد:
فرهنگ
کشور
قاره
فن آوری
موسسات
دین
و بیشتر…

تک تک کشورها موسیقی کاملاً بی نظیری دارند:
(راهپیمایی‌های نظامی، میهن پرستانه، سنتی، مردمی، atmospheric).

موسیقی شما با کشور شما تکامل می‌یابد.
شما همچنین در هنگام جنگ با آنها موسیقی‌های دیگر کشورها را خواهید شنید.

آهنگ‌های جنگی دیگری مانند Sabaton اضافه شده است.


تصاویر مد