مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Deeds of Arms & Chivalry برای بازی Mount and Blade

ورژن 2020

دانلود مد Deeds of Arms & Chivalry برای بازی Mount and Blade

معرفی مد

Deeds of Arms & Chivalry مدی برای Mount & Blade: Warband است که تمرکز ویژه ای بر جنگ صد ساله بین فرانسه و انگلیس دارد و به طور کلی در اوایل قرن پانزدهم دنبال می‌شود.


تصاویر مد