مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد
موضوعات داغ

دانلود مد Crusades and Jihads برای بازی Mount & Blade: Warband

نسخه جدید

دانلود مد Crusades and Jihads برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد

تمرکز این مد بر روی جنگ‌های صلیبی است. نبردی که میان نیروهای مسلمان و مسیحی در گرفت. در این مد 14 فکشن و بسیاری ویژگی جدید اضافه شده است.
فکشن‌های جدید:
1- Kingdom of Jerusalem
2- Crusader States
3- Byzantine Empire
4- Seljuq Sultanate of Rūm
5- Ayyūbīd Dynasty
6- Mongols
7- Papal States
8- Second Bulgarian Empire
9- Cyprus Kingdom
10- Georgia Kingdom
11- Trebizond Kingdom
12- Khwaramian Empires
13- Abbasid Caliphate
14- Kipchak Khanate
ویژگی‌های جدید بسیار زیاد هستند. به قدری که می‌توانیم بگوییم این مد بازی را متحول خواهد کرد. از جمله این ویژگی‌ها، می‌توانیم به قابلیت خونریزی، 300 سلاح جدید، قابلیت مولتی پلیر، بیش از 20 شهر و روستای جدید، قابلیت بازی کردن مینی گیم مانند بازی‌های کارتی، ساخت بنر، بهبود NPC، بات‌های بازی و غیره اشاره کنیم. حتما این مد را تجربه کنید، پشیمان نخواهید شد.


تصاویر مد