مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Buhran 1400 برای بازی Mount and Blade

آپدیت 4jan 2020

دانلود مد Buhran 1400 برای بازی Mount and Blade

معرفی مد

مد “Buhran 1400” حدود دو سال قبل از جنگ آنکارا است، وقتی امیر تیمور و بایزید عثمانی رویارویی کردند.

فکشن‌های مد

Ottoman Empire
Timurid Empire
Golden Horde State
Kingdom of Poland
Kingdom of Hungary
East Roman Empire


تصاویر مد