مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Azgad – A Story of Calradia برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد

در این مد شما شاهد داستان و ماموریت‌های جدید هستید. همچنین علاوه بر آن ساختمان‌های نظامی‌جدید، شمشیر‌ها و کمان‌های جدید، راهزنان قوی، نبرد‌های بزرگتر و بسیاری ویژگی‌های دیگر اضافه شده اند.
این مد را حتما تجربه کنید.


تصاویر مد