مد بازی Imperator Romeمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Ashes Of Empire: The Dark Age برای بازی Imperator: Rome

هماهنگ با ورژن 1.1

دانلود مد Ashes Of Empire: The Dark Age برای بازی Imperator: Rome

معرفی مد

این مد از سال 527 زمان تاجگذاری Justinian I و فروپاشی پادشاهی کلوییس فرانکس شروع می‌شود. این مد از دوران بسیار قدیمی‌و اولیه تا قرون وسطی را پوشش می‌دهد و تا قرن نهم ادامه دارد.


تصاویر مد