مد بازی Total War: Rome IIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Alexander The Great Campaign برای بازی Total War: Rome II

آخرین آپدیت منتشر شده

دانلود مد Alexander The Great Campaign برای بازی Total War: Rome IIمعرفی مد

کی از بهترین‌های جهان باستان. اسکندر سوم مقدونی در طی 7 سال کل امپراتوری هخامنشی را فتح کرد. اسکندر در سن 20 سالگی به سلطنت صعود کرد و 2 سال بعد به ایران حمله کرد. او هرگز نبردی از دست نداد، بزرگترین امپراتوری آن زمان را فتح کرد و آغازگر هلنیزاسیون بود. این حالت شما را به بهار 334 قبل از میلاد، آغاز فتح اسکندر باز می‌گرداند. به عنوان بازی کنید: مقدونیه، امپراتوری هخامنشی، کامبوجا، اسپارتا یا سکیا.


تصاویر مد