مد بازی Total War: Attila

معرفی و دانلود مد

دانلود مد The Dark Age برای بازی Total War: ATTILA

معرفی مد این مد تمام یونیت های Age of Charlemagne را تغییر می دهد و آنها را واقعی تر و…
معرفی و دانلود مد

دانلود مد Sarzamin Javid برای بازی Total War: Attila

معرفی مد اگر به دنبال مدی هستید که ایران را به بهترین شکل نشان داده باشد، سرزمین جاوید بهترین مد…
معرفی و دانلود مد

باندل Lord Of The Ring برای بازی Total War: Attila

معرفی مد پوشه Mods – Prerequisites: اصلی ترین فایل های مد در اینجا قرار دارند. پوشه Mods-Battle: در این پوشه…
معرفی و دانلود مد

دانلود مد Rise of Mordor برای بازی Total War: Attila

معرفی مد دنیای ارباب حلقه ها همیشه موضوع مورد توجه مدسازان توتال وار بوده است. معروف ترین مد و کاملترین…
معرفی و دانلود مد

دانلود مد Medieval Kingdoms Total War برای بازی Total War: Attila

معرفی مد مد Medieval Kingdoms یک تبدیل کننده کامل برای توتال وار آتیلاست که قرون وسطا را به بازی اضافه می…
معرفی و دانلود مد

دانلود مد Seven Kingdoms برای بازی Total War: Attila

معرفی مد مد Seven Kingdoms یک مد رایگان است که محیط و نیروهای بازی تاج و تخت را به Total War: Attila…
معرفی و دانلود مد

دانلود مد Age of Vikings برای بازی Total War: Attila

معرفی مد در قرن نهم، مهاجمان به اروپا و جزیره انگلستان حمله کردند. آنها وایکینگ هایی بودند که توانستند قلمروهای…
بستن