تیم Persian Knights

پرچم

درباره تیم

تیم Persian Knight بزرگترین و قوی ترین تیم مونت

اعضا

Shadow

Shadow

Leader

قدرت: 80 سرعت: 70 هوش: 100

Shadow

Leader

Don

Don

Cavalry

قدرت: 100 سرعت: 100 هوش:80

Don

Cavalry

Prince Tyrion

Prince Tyrion

Soldier

قدرت: 80 سرعت: 75 هوش: 90

Prince Tyrion

Soldier

Amoosia

Amoosia

Soldier

قدرت:75 سرعت:50 هوش: 80

Amoosia

Soldier

Aryan

Aryan

Soldier

قدرت: 100 سرعت: 100 هوش: 100

Aryan

Soldier

افتخارات

تاریخچه