تیم Iran Ghers

پرچم

درباره تیم

 

اعضا

MT

MT

Leader

قدرت : 74 هوش : 60 سرعت : 68

MT

Leader

لوییجی

لوییجی

Soldier

قدرت : 56 هوش : 22 سرعت : 92

لوییجی

Soldier

ماهان

ماهان

Soldier

قدرت : 81 هوش : 24 سرعت : 44

ماهان

Soldier

علیرضا

علیرضا

Soldier

قدرت : 33 هوش : 63 سرعت : 24

علیرضا

Soldier

ابول

ابول

Soldier

قدرت : 78 هوش : 3 سرعت : 5

ابول

Soldier

علی جب

علی جب

Soldier

قدرت : 66 هوش : 33 سرعت : 55

علی جب

Soldier

آرمین پیرزادی

آرمین پیرزادی

Soldier

قدرت : 55 هوش : 25 سرعت : 11

آرمین پیرزادی

Soldier

علی تانک

علی تانک

Soldier

قدرت : 22 هوش : 67 سرعت : 44

علی تانک

Soldier

افتخارات

  • 🥈 کسب مقام دوم در فصل ۱ مسابقات

تاریخچه