مد بازی The Witcher 2: Assassins of Kings

  • wich

    دانلود مد Farewell of the White Wolf برای بازی The Witcher 2: Assassins of Kings

    معرفی مد Farewell of the White Wolf یک داستان نهایی برای ماجراجویی های گرالت در مجموعه The Witcher است که به تازگی منتشر شده است. این مد بر روی موتور نسخه دوم این سری ساخته شده و داستان آن در مورد عروسی گرالت از ریویا و ینفر از ونگربرگ می باشد، دو شخصی که سرنوشت آنان به یکدیگر گره خورده و سرانجام بعد از اتفاقات بسیار کمی آرامش یافته اند. شما در طول سه روز ماجراجویی (و حتی بیشتر از آن)، شاهد بازگشت نزدیکترین دوستان گرالت، مهمانان غیر منتظره، داستان های جالب و بیش از یک صحنه عاشقانه خواهید بود.…