مد بازی Grand Theft Auto: San Andreas

  • vice

    دانلود مد Vice City Stories برای بازی Grand Theft Auto: San Andreas

    معرفی مد “Grand Theft Auto: Vice City Stories PC Edition” یک مد با تغییرات کلی برای Grand Theft Auto: San Andreas است. این مد که از روی عنوانی با همین نام که برای کنسول ها منتشر شده نیز توسط مد سازان به صورت مد برای Pc منتشر شده است، در این مد نقشه، تمام شخصیت ها، وسایل نقلیه و اسلحه ها را از فایل های بازی اصلی و همچنین سیستم آب و هوا و جو بازی ها در این مد به سن آندرس منتقل شده است. در این مد مقدار مشخصی از مأموریت های داستانی و مأموریت های جانبی نیز…