مد بازی Total War Saga: Troy

  • bette

    دانلود مد Better Unit Spacing & Camera Mod برای بازی Total War Saga: Troy

    معرفی مد مد Better Camera این مد اجازه می دهد تا در طول نبردها پایین تر و بالاتر بروید، که به بازیکنان اجازه می دهد صحنه های بسیار زیبا تری داشته باشند و از زوایایی بازی را تماشا کنند که در حالت عادی بازی به آنان اجازه نمی دهد. کلیدهای مفید: “K” را فشار دهید تا UI برای نمایش سینمایی بیشتر خاموش شود. برای بزرگنمایی بدون ناپدید شدن واحد، “N” را فشار دهید. Alt + K را فشار دهید تا منظره سینمایی تر از نبرد را ببینید. مد Better Unit Spacing این مد فضای بین نیرو ها در بازی را…