مد بازی Total War Saga: Troy

مد بازی Total War Saga: Troy

دانلود مد Better Unit Spacing & Camera Mod برای بازی Total War Saga: Troy

معرفی مد مد Better Camera این مد اجازه می‌دهد تا در طول نبردها پایین تر و بالاتر بروید، که به…