مد بازی Stronghold: Crusader

  • stronco

    دانلود مد Stronghold Europe برای بازی Stronghold: Crusader

    معرفی مد Stronghold Europe یک مد رسمی برای Stronghold Crusader می باشد که دارای یک بیشینه بلند است. این مد اولین بار در سال 2009 شروع شده و 8 سال توسط بسیاری از مدر ها ادامه پیدا کرده. هدف اصلی این مد دستیابی به جو اصلی Stronghold در اروپا با حفظ تمام ویژگی های Stronghold Crusader است. شما می توانید Stronghold Europe را بدون اینکه فایلی از بازی اصلی جایگزین شود نصب کنید، بنابراین بازی Stronghold Crusader شما دست نخورده باقی می ماند و هر وقت خواستید می توانید از مد خارج و وارد بازی اصلی شوید. تصاویر مد بخش…