مد بازی Stellaris

  • starwars

    دانلود مد Star Wars: A Galaxy Divided برای بازی Stellaris

    معرفی مد Star Wars: A Galaxy Divided یک مد برای بازی Stellaris است که در دنیای جنگ ستارگان دنبال می شود. از جمله ویژگی های مد شامل: کهکشانی ثابت شامل 950 سیستم موقعیت دقیق و نام برای سیارات. کلیه مسیرهای اصلی و فرعی Hyperlane از جمله Chiss و Hutt Space .. بیش از 38 امپراتوری ثابت با سیستم خانه های دقیق. صفحه نمایش لودینگ سفارشی. اخلاق و فنون نیروی جدید 120+ گزینه های رنگ پرچم مجموعه کشتی جمهوری و امپراتوری Prethoryn به Yuuzhan Vong تغییر نام داده شده است. 18 نام آشنا (جمهوری، سیث، جدای، ووکی، هوت، ماندالوریایی و غیره).…