مد بازی Axis & Allies

  • chous

    دانلود مد Chaos & Conquest برای بازی Axis & Allies

    معرفی مد این مد یک تبدیل کلی برای بازی Axis و Allies است که بازی را از حنگ جهانی دوم وارد دنیای مدرن می‌کند. همچنین این مد یک تفاوت بسیار بزرگ و عالی نسبت به دیگر مدهای مدرن دارد، این مد مراحل داستانی منحصر به فرد خود را دارد که همین موضوع آن را خاص کرده است. این مد از بازی هایی مانند Command & Conquer ،Command & Conquer Generals ،Tom Clancy’s Endwar ،Rise of Nations ،S.T.A.L.K.E.R و Fallout الهام گرفته شده است. بسیاری از واحدها از این بازی‌ها الهام گرفته شده‌اند. ویژگی‌های بازی شامل: 6 فکشن 1 کمپین 100…