بازی برتر ماه

RTS

دانلود بازی Dawn Of Man Armor

درباره بازی سبک بازی: Real time strategy تاریخ انتشار بازی: 1Mar, 2019 سازنده: Madruga Works ناشر: Madruga Works نمره متا: –…
Simulation

دانلود بازی Tropico 6 Lobbyistico

درباره بازی سبک بازی: Simulation تاریخ انتشار بازی: 28Mar, 2019 سازنده: Limbic Entertainment ناشر: Kalypso Media نمره متا: 78 |…
RTS

دانلود بازی Freeman: Guerrilla Warfare

درباره بازی سبک بازی: Fps, Rpg, Rts (!) تاریخ انتشار بازی: February 1, 2018 سازنده: KK Game Studio ناشر: KK Game…
TBS

دانلود بازی Age of Wonders: Planetfall – Invasions

درباره بازی سبک بازی: Turn-Based Strategy تاریخ انتشار بازی: 6Aug, 2019 سازنده: Triumph Studios ناشر: Paradox Interactive نمره متا: 84…
Simulation

دانلود بازی This War of Mine: Final Cut

درباره بازی سبک بازی: Simulation تاریخ انتشار بازی: 9Aug, 2019 سازنده: 11 bit studios ناشر: 11 bit studios نمره متا:…
RTS

دانلود بازی Kenshi

درباره بازی سبک بازی: strategy تاریخ انتشار بازی: 6Dec, 2018 سازنده: Lo-Fi Games ناشر: Lo-Fi Games نمره متا: 78 | استیم: 9…
TBS

دانلود بازی Battletech Heavy Metal

درباره بازی سبک بازی: Turn-Based Strategy تاریخ انتشار بازی: April 24, 2018 سازنده: Harebrained Schemes ناشر: Paradox Interactive نمره متا:…