مد بازی Men Of War Assault Squad 2معرفی و دانلود مد

دانلود مد Total Factions for Robz برای بازی Men of War: Assault Squad 2

لینک اصلاح شد

دانلود مد Total Factions for Robz برای بازی Men of War: Assault Squad 2

معرفی مد

این مد یک مد مکمل برای مد Robz است که کشورهای بیشتری را به این مد اضافه می‌کند. این کشور‌ها در بخش چندنفره و همچنین ادیتور در دسترس هستند.
لیست کشورهای مد:
پادشاهی آلبانی (1939-1938)
جمهوری اول اتریش (1938)
جمهوری فرانسه (1940)
جمهوری ایرلند
پادشاهی ایتالیا (1943-1940)
جمهوری دوم لهستان (1939)
پادشاهی رومانی (1945-1941)


تصاویر مد