مد بازی Total War: Attilaمعرفی و دانلود مد

دانلود مد The Dark Age برای بازی Total War: ATTILA

نسخه جدید قرار گرفت.

دانلود مد The Dark Age برای بازی Total War: ATTILA

معرفی مد

این مد تمام یونیت‌های Age of Charlemagne را تغییر می‌دهد و آنها را واقعی تر و به عبارتی آنها را بیشتر به قرون وسطی نزدیک می‌کند، علاوه بر تغییر در یونیت‌ها یونیت‌های جدیدی هم به تمام فرهنگ‌ها اضافه شده، این مد همچنین نام تمام یونیت‌ها را تاریخی تر کرده است.


تصاویر مد