مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Star Wars: Bear Force II برای بازی Mount & Blade Warband

ورژن جدید V1044 قرار گرفت

دانلود مد Star Wars: Bear Force II برای بازی Mount & Blade Warbandمعرفی مد

Bear Force II بازی Mount & Blade Warband را از فضای قرون وسطی وارد نبرد‌های فضایی جنگ ستارگان می‌کند. این مد مولتی پلیر است و برنده بهترین مد سال 2012 در وبسایت Moddb شد. این مد 6 فکشن، قابلیت تیراندازی و قابلیت فورس(نیرو) را به بازی اضافه می‌کند. بیش از 20 کلاس در بازی وجود دارد و شما می‌توانید از یک سرباز معمولی تا یک جدای را انتخاب کنید.
کلاس‌های بازی:

Republic: Jedi Guardian, Jedi Consular, Jedi Padawan, Clone Trooper, ARC Trooper, Republic Commando, Clone Heavy Trooper, Jet Trooper, Clone Sharpshooter, Wookiee Warrior
Separatists: Acolyte Sorcerer, Acolyte Warrior, Sith Apprentice, B1 Battle Droid, IG-34 Magna Guard, Bounty Hunter, B2 Super Battle Droid, BX Commando Droid, Geonosian Warrior
Rebel Alliance: Jedi Consular, Jedi Padawan, Rebel Trooper, Rebel Sharpshooter, Rebel Officer, Rebel Jet Trooper
Galactic Empire: Sith, Stormtrooper, Stormtrooper Sharpshooter, Stormtrooper Officer, Stormtrooper Jet
Old Republic: Jedi, Jedi Padawan, Republic Trooper, Republic Heavy Trooper, Republic Sniper, Republic Jet Trooper
Sith Empire: Sith Acolyte, Sith Apprentice, Sith Trooper, Sith Heavy Trooper, Sith Sniper, Sith Jet Trooper

ویژگی‌های مد:
جدای و سیث‌ها
قدرت‌های متفاوت فورس، مانند فورس جامپ، شمشیر لیزری سیث و…
شمشیرهای لیزری
مسابقات مختلف
ویژگی تیراندازی که طراحی شده است
بیش از 30 سلاح
حالت نشانه گیری
8 نوع مسابقه
70 مپ مولتی پلیر
منوی طراحی شده و