مد بازی Star Wars Battlefront IIمعرفی و دانلود مد بازی های غیراستراتژیک

دانلود مد Star Wars Battlefront III Legacy برای بازی Star Wars Battlefront II

ورژن 3.0 Demo

دانلود مد Star Wars Battlefront III Legacy برای بازی Star Wars Battlefront II

معرفی مد

Star Wars Battlefront III Legacy یک مد با تبدیل کلی در مقیاس بزرگ است که برای Battlefront II با استفاده از همان فایل‌های منتشر شده و لغو شده Star Wars Battlefront 3 توسط Free Radical که در دسترس است ایجاد شده است. شامل هر دو دوره (Clone Wars و GCW)، یک رابط کاملاً جدید HUD + و چند نقشه تبدیل شده مانند Coruscant ،Cato Neimoidia ، Bespin و Dantooine.


تصاویر مد