مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hourمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Star Wars برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

ورژن 2

دانلود مد Star Wars برای بازی Command & Conquer: Zero Hourمعرفی مد

روزهای قدیمی‌را به خاطر می‌آورید؟ بازی قدیمی‌StarWars Galactic Battlegrounds؟ که با موتور Age Of Empires ساخته شده بود؟ وقت آن است که باری دیگر به خط نبرد برگردید فرمانده! هم اتحاد و هم امپراتوری در حال جذب نیرو هستند! و با تجربه که شما در نبرد‌ها دارد هر دو طرف می‌خواهند که برای آنها بجنگید. آیا شما آمادگی کنترل نیرو‌های خود برای تصرف کهکشان را دارید؟ اگر توانایی غلبه بر دشمن را داری پس سریع انتخابت را بکن و به گسترش امپراتوری خود در کهکشان برو!


تصاویر مد