مد بازی The Elder Scrolls V: Skyrimمعرفی و دانلود مد بازی های غیراستراتژیک

دانلود مد Skyrim Monster برای بازی Elder Scrolls V: Skyrim

ورژن 13

دانلود مد Skyrim Monster برای بازی Elder Scrolls V: Skyrim

معرفی مد

این حالت صدها موجود جدید را به همراه اسلحه‌های قابل بازی جدید که در دست برخی از موجودات یافت می‌شود به اسکایریم اضافه می‌کند. صدها موجود جدید و 70 نوع اژدها جدید وجود دارد، به علاوه تعداد کمی‌سلاح جدید!


تصاویر مد