مد بازی Crusader Kings IIIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Shogunate برای بازی Crusader Kings III

ورژن 0.2.0 هماهنگ با ورژن 1.2.1 بازی

دانلود مد Shogunate برای بازی Crusader Kings IIIمعرفی مد

مد Shogunate بر روی دوران قرون وسطایی در ژاپن متمرکز است، به ویژه دوره سنگوکو که در حدود قرن شانزدهم حریان دارد. این مد شامل بسیاری از اربابان فئودال تاریخی معروف به سنگوکو دایمیو می‌باشد که هر کدام دارای درختان خانوادگی منحصر به فرد خود هستند. شما می‌توانید هر شخصیت برجسته ای را در این مد بازی کنید.


تصاویر مد