مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Victorian Era 1860 برای بازی Mount and Blade

ورژن Pre Alpha

دانلود مد Victorian Era 1860 برای بازی Mount and Blade

معرفی مد

عصر ویکتوریایی نام مادی برای بازی Mount and Blade Warband است که در بازه ی زمانی سالهای 1860-1890 میلادی جریان دارد, دورانی که رقابت میان قدرت‌های اروپایی برای دستیابی به سرزمین‌های جدید و گسترش مناطق تحت کنترلشان به اوج خود رسیده بود.
از جمله ویژگی‌های این ماد میتوان به حاضر بودن 33 فکشن تاریخی, دوربین استراتژیک, سیستم تشکیل گروهان مختلف و رهبری آنان در میدان نبرد و وجود شخصیت‌های تاریخی آن دوران اشاره کرد.
فکشن‌های حاضر در این ماد
1- امپراتوری بریتانیا
2- امپراتوری عثمانی
3- امپراتوری روسیه
4- امپراتوری اتریش
5- امپراتوری فرانسه
6- مستعمرات بریتانیا
7- پادشاهی پروس
8- پادشاهی هلند
9- پادشاهی بلژیک
10- پادشاهی دانمارک
11- پادشاهی سوئد
12- پادشاهی ایران
13- پادشاهی پرتغال
14- امپراتوری اسپانیا
15- سوئیس
16- پادشاهی ساردینیا
17- ایالات پاپی
18- پادشاهی ناپل
19- خدیو مصر
20- سلطان نشین مراکش
21- امارت تونس
22- امارت نجد
23- امارت شمار
24- س