مد بازی Crusader Kings IIIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Pantheon of the Gods برای بازی Crusader Kings III

هماهنگ با ورژن 1.3 بازی

دانلود مد Pantheon of the Gods برای بازی Crusader Kings III

معرفی مد

Pantheon of the Gods مد جدیدی است که با الهام از کارهای خارق العاده‌ مدسازان Crusader Kings 2 در ساخت مدهایی با تاریخ متفاوت و جاودیی به ویژه مد The Gods ساخته شده است. این مد شباهت بسیاری به مدهای Crusader Kings 2 که با همچین موضوعی است دارد اما هرگز یکسان نیست. سازنده این مد برنامه دارد که نژادهای جدید، سیستم‌های جادویی و یک روایت داستانی جامع و جذاب را به مد اضافه کند.


تصاویر مد