مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hourمعرفی و دانلود مد

دانلود مد New Beginning برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

ورژن 1 Demo

دانلود مد New Beginning برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

معرفی مد

New Beginning واحدهای جدید، ساختارها، علوم و موارد جدید دیگری را اضافه می‌کند! این شیوه همچنین در ساخت واقعیات چیزهای کمی‌با ترکیبی از سلاح‌های آینده نگر متمرکز است.


تصاویر مد