مد بازی Europa Universalis IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Imperium Universalis برای بازی Europa Universalis IV

ورژن 2.4.2 هماهنگ با ورژن 1.30.6 بازی

دانلود مد Imperium Universalis برای بازی Europa Universalis IV

معرفی مد

آموزش کامل این بازی در دانش نامه استراتژیک کلاب

Imperium Universalis یک مد تبدیل کامل برای Europa Universalis IV است که در دوران باستان تنظیم شده است، سال شروع  612 قبل از میلاد است. در حال حاضر صدها ملت قابل بازی و بسیاری ملت دیگر در این مد وجود دارند که می‌توانید از طریق تصمیم گیری آنها را آزاد یا ایجاد کنید.

شما وقایع تاریخی، پویا و تصادفی را در ایونت‌های مختلف خواهید داشت، به عنوان مثال آب و هوا،
قیام برده یا بازی‌های المپیک. همچنین ویژگی‌های جدیدی مانند بردگان، داخل کشور وجود دارد
مستعمرات یا ظهور مذاهب مختلف.


تصاویر مد