مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Honour & Glory برای بازی Mount & Blade: Warband

ورژن 1.9.1

دانلود مد Honour & Glory برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد

مد Honour & Glory که برای بازی Mount & Blade: Warband ساخته شده در سال 1558 است و در اروپای شرقی اتفاق می‌افتد. این مد سعی کرده که جنگ لیوون و ظهور قزاق‌ها را به درستی به تصویر کبشد. 

جناح‌ها عبارتند از:

Kingdom of Poland, Muskovite Tsardom, Crimean Khanate, Kingdom of Sweden, Grand Duchy of Lithuania, Livonian Order, Zaporozhian Cossacks, Moldavian Principality, Holy Roman Empire, Ottoman Porta.


تصاویر مد