مد بازی Total War: Attilaمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Fall of the Eagles برای بازی Total War: Attila

ورژن 5.2

دانلود مد Fall of the Eagles برای بازی Total War: Attila

معرفی مد

Fall of the Eagles یکی از مد‌های محبوب منتشر شده توسط سازندگان مد Constantine: Rise of Christianity است که تغییرات و اصلاحات زیر را به ارمغان می‌آورد:

واحدهای دقیق تاریخی برای دوره آتیلا با لیست‌های کاملاً آماده برای گروه‌های مختلف.
جنگ‌های واقع گرایانه، استراتژیکی و تاریخی.
– سازندگان مد برخی مدل‌های موجود در مد Constantine را در واحد‌های جدید و قدیم قرار داده اند، هدف حفظ اصالت تاریخی موجود در مدل‌ها و بافت‌های فعلی آن در این مد است.
– هدف سیستم نبرد بهبود نبرد‌ها در بازی اصلی با افزودن واقع گرایی به روحیه، خستگی و سیستم‌های افزایش زمان جنگ است.


تصاویر مد