مد بازی Company of Heroesمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Europe at War برای بازی Company of Heroes

ورژن 7.2

دانلود مد Europe at War برای بازی Company of Heroes

معرفی مد

Europe at War یک مد تاریخی برای Company of Heroes است که می‌تواند ماموریت‌های جدیدی با درختان فرمانده جدید، توانایی‌ها، واحدها، وسایل نقلیه و اسلحه برای هر یک از آن‌ها اضافه کند و به بهترین شکل ممکن آنها را تاریخی نشان دهد تا بازیکنان را به شکلی غرق بازی کند و یک تجربه واقعی تر داشته باشند. در جبهه غربی از ماسه‌های گرم شمال آفریقا، میادین نبرد ایتالیایی، سواحل نرماندی، مزارع لاله هلندی، جنگل‌های آردنس و خطوط دفاعی رودخانه در آلمان که تمام این عملیات‌ها در این مد موجود است.


تصاویر مد