Battle for Middle-earth IIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Edain برای بازی Battle for Middle-earth II

دانلود مد Edain برای بازی Battle for Middle-earth II

معرفی مد

نبرد برای سرزمین میانه به تازگی آغاز شده است! Edain به گیم پلی کلاسیک اولین نبرد برای سرزمین میانه باز می‌گردد، که با قهرمانان، واحدها و توانایی‌های بی شماری جدید تجسم یافته است. سفرهای عمیق تر از گذشته به دنیای تولکین،  مسیر خود را برای پیروزی در نبردهای استراتژیک حماسه کنید. سرنوشت خود را دنبال کنید، سرزمین میانه در انتظار است.


تصاویر مد